Plungės visuomeninis šachmatų klubas „Bokštas“

XXXVIII TARPTAUTINIS ŠACHMATŲ TURNYRAS „PLUNGĖ-2018“
Turnyras skirtas Lietuvos nusipelniusio trenerio šviesios atminties Vitaliaus Andriušaičio atminimui.

VARŽYBŲ LAIKAS - 
2018 m. liepos 16 – 22 d.d.

VARŽYBŲ VIETA - Mokyklos g. 3, Platelių mstl. (Platelių gimnazija), Plungės r. sav.

ORGANIZATORIAI:
Genovaitė Žalimienė,
Plungės VŠK „Bokštas“ direktorė
Vytauto g. 7, 
LT 90123 Plungė, Lietuva
Tel. +370 604 67966, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.chessclub.lt
Rolandas Mačiuitis,
Plungės VŠK „Bokštas“ tarybos pirmininkas
Tel. +370 698 48157, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Organizatorių partneris Lietuvos šachmatų federacija.

SISTEMA IR REGLAMENTAS 
A ir B turnyrai, 9 ratai šveicariška sistema pagal FIDE šachmatų taisykles.
Laiko kontrolė: kiekvienam žaidėjui partijai – 90 min. + 30 sekundžių už kiekvieną atliktą ėjimą.
A turnyre dalyvauja žaidėjai, kurių reitingas 1700 ir didesnis, B turnyre – kurių reitingas iki 1699.

PRIZINIS FONDAS 
A turnyras – ne mažesnis nei 2800 eurų.
I vieta – 1000 eurų, II vieta – 700 eurų ir t.t.
Tikslus prizų paskirstymas bus paskelbtas po pirmojo varžybų rato.
Atskiri prizai moterims, senjorams (1958 m. gim. ir vyresniems), jauniams (2000 m. gim. ir jaunesniems), geriausiems plungiškiams. 
B turnyras – prizinis fondas 500 eurų. I vieta – 100 eurų, II vieta – 80 eurų.
Apdovanojimai berniukui ir mergaitei amžiaus grupėse: U8, U10, U12, U14.
Varžybų dalyviai pretenduoja tik į vieną (didesnį) prizą.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų.
Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą);
2. Buchholcas pilnas;
3. Progreso koeficientas;
4. Tarpusavio susitikimo rezultatas;
5. Pergalių skaičius.

REGISTRACIJOS MOKESTIS
A turnyras – GM, WGM, IM, WIM bei dalyviai, turintys ELO reitingą virš > 2400 nuo registracijos mokesčio atleidžiami.
Dalyviai, turintys tarptautinius ELO reitingus:
nuo 2301 iki 2400 – 15 eurų;
nuo 2201 iki 2300 – 18 eurų;
nuo 2101 iki 2200 – 20 eurų;
nuo 2001 iki 2100 – 23 eurų;
nuo 1900 iki 2000 – 26 eurai;
nuo 1900 iki 1700 – 30 eurų
Kiekvienas dalyvis moka + 3 eurus – LŠF reitingo mokestis.
Dalyviams, norintiems dalyvauti A turnyre, bet neturintiems 1700 reitingo, starto mokestis 50 eurų.
FM, WFM – registracijos mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida.
B turnyras: startinis mokestis – 25 eurai.

VARŽYBŲ SĄLYGOS
Varžybose gali dalyvauti šachmatininkai turintys FIDE ID.
Visas kelionės, nakvynės, maitinimosi ir kt. išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys varžybų dalyviai.
Nakvynė poilsio namuose „Šaltinėlis“, Ežero g. 44, Plateliai (kambariai dviviečiai, triviečiai, keturviečiai) – 8 eurai parai ir Aldonos Kondratavičienės sodyboje, Didžioji g. 12, Plateliai – 8 eurai parai.
GM, WGM nakvyne aprūpinami nemokamai.
Vietų skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.

PARAIŠKOS
Norintys dalyvauti turnyre prašomi raštu (el. paštu) informuoti varžybų organizatorius iki 2018 m. liepos 1 d. (imtinai).
Vėliau pateikusieji paraiškas į dalyvių sąrašus įtraukiami tik esant galimybei. Po šio termino užsiregistravusiems šachmatininkams registracijos mokestis – plius 3 eurai.
Prašome paraiškoje nurodyti tikslius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą (MMMM/MM/DD), FIDE ID, ELO reitingą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą bei nakvynės poreikį.
Norinčius atvykti anksčiau, t. y. liepos 15 d., prašome apie tai paraiškoje informuoti varžybų organizatorius.
Atvykus kreiptis adresu Mokyklos g. 3, Platelių mstl. (Platelių gimnazija).

ĮVAIRŪS
Varžybų dalyvių skaičius ribotas. Minėtomis sąlygomis bus priimta apie 60 dalyvių.
Varžybų vyr. teisėjas – IA Donatas Vaznonis.
Turnyras registruojamas FIDE.
Galimas vėlavimo į rato pradžią laikas – 20 minučių.
Papildoma  informacija teikiama nurodytais telefonais ir skelbiama www.chessclub.lt.

APELIACIJŲ TVARKA
Turnyro dalyvis, nesutinkantis su varžybų teisėjų kolegijos sprendimu, varžybų organizatorių vardu gali pateikti raštišką protestą. Kartu su protestu įteikiama 100 eurų suma. Protestą svarsto varžybų pradžioje sudaryta trijų asmenų apeliacinė komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu apeliacinė komisija nusprendžia protestą patenkinti, pinigai grąžinami protesto pareiškėjui. Jeigu protestas atmetamas, pinigai negrąžinami.
Varžybų organizatoriai turi teisę daryti būtinus pakeitimus.

Varžybų tvarkaraštis (preliminarus)
2018-07-16 (pirmadienis) varžybų dalyvių registracija 10.00 – 13.00 val.
Varžybų atidarymas 14.30 val.
I ratas 15.00 val.
2018-07-17 (antradienis) II ratas 10.00 val.
III ratas 16.00 val.
2018-07-18 (trečiadienis) IV ratas 16.00 val.
2018-07-19 (ketvirtadienis) V ratas 10.00 val.
VI ratas 16.00 val.
2018-07-20 (penktadienis) VII ratas 10.00 val.
16.00 val. žaibo turnyras (registracija į žaibo turnyrą iki 2018-07-19 d. iki 20.00 val. el.paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba varžybų vietoje iki 2018-07-20 d. 15.00 val.)
2018-07-21 (šeštadienis) VIII ratas 16.00 val.
2018-07-22 (sekmadienis) IX ratas 10.00 val.
15.00 varžybų uždarymas.


XXXVII International Chess Tournament „Plunge 2018"
 
The tournament is for Vitalius Andriusaitis memorial 

Date: 16-22 of July, 2018.

Place: Mokykla str. 3 Plateliai (Plateliai gymnasium), Plunge district, Lithuania. 

Organizers
Genovaite Zalimiene 
Plunge PCC „Bokstas“ Executive Director 
Vytautas str. 7 , LT 90123 Plunge, Lithuania 
Phone +370 604 67966
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Http://www.chessclub.lt 
Rolandas Maciuitis 
Plunge PCC ,,Bokstas“ Chairman of the Council Board
Phone +370 698 48157
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

System of play 
A and B tournaments, 9 rounds, in accordance with the FIDE Laws of Chess. The rate of play will be 90 minutes for a game for a player, with an increment of 30 seconds per move. A tournament is for players who have 1700 FIDE rating and higher. B tournament is unders 1700.

Prize fund
A tournament – not less than 2800 EUR. I place – 1000 EUR, II place – 700 EUR, etc. Exact prize fund will be announced after the first round. Separate prizes for women, seniors (who are born in 1958 or earlier), youth (who are born in 2000 or younger). Each player has the right to get one of the prizes. 
B tournament – not less than 500 EUR. I place 100 EUR, II place 80 EUR. Prizes for boy and girl in groups U8, U10, U12, U14. Each player has the right to get one of the prizes. 

The establishment for the winners 
The player with the most points will be the winner of the tournament. If two or more players score the same points, the tie will be decided by the following criteria, in order of priority: 
1) Buchholz system (reduced by the lowest score of the opponent);
2) Buchholz system (sum of the scores of each of the opponents);
3) Progressive Score;
4) Direct Encounter;
5) Greater number of wins.

Entry fee: 
A tournament :GM, WGM, IM, WIM, also players with ELO above >2400 will not pay entry fee. Players who have ELO pay:
2301 – 2399 – 15 EUR;
2201 – 2300 – 18 EUR;
2101 – 2200 – 20 EUR;
2001 – 2100 – 23 EUR;
1901 – 2000 – 26 EUR.
1700-1900 -30 EUR.
Less than 1700 and players without ELO rating – 50 EUR, for FM and WFM – discount for 50% will be applied. Every player pays + 3 EUR (LCF ELO rating fee).   
B tournament – 25 EUR.

Conditions of the tournament 
Participants must have FIDE ID. All travel, accommodation, meals and other expenses should be paid by outside organizations or by the same participants. Accommodation costs in the rest house „Saltinelis” (Ezero str. 44, Plateliai) are 8 EUR per person per day (bed only). Accommodation costs in the homestead of Aldona Kondrataviciene (Didzioji str. 12, Plateliai) are 8  EUR per person per day (bed only). 
Accommodation is provided for GM, WGM. The places are limited. Priority is given to previously registered players.

Application
Players wishing to participate in the tournament are requested to inform organizers by the 01 st of July, 2018. Please, write your name, surname, date of birth (MMM.MM.DD), FIDE ID, ELO rating, contact phone number, e-mail address and accommodation needs.
Those who are registered after the deadline of the tournament shall pay all fees plus 3 EUR. In case of late application players are included to participants list only if possible.

Others 
The number of participants is limited. In these regulations will be accepted until 60 participants.
The Chief Arbiter of the tournament is IA Donatas Vaznonis.
The tournament is FIDE rated.
The default time is 20 minutes.
The participants who want to arrive before 16 of July, 2018, please, inform the tournament organizers by e-mail in advance.
Additional information is available by phone/e-mail as given above or announced at www.chessclub.lt.

Appeals procedures
Appeals Committee of a three-member should be selected by players at the start of the tournament. A tournament participant who does not agree with the decision of the arbitration panel on behalf of the organizer may submit a written protest. Along with the protest handed 100 EUR amount. Appeals Committee's decision is final. If the Appeals Committee shall decide as to satisfy the opposition, the money returned to the opposing party. If the protest is rejected, the money will not be returned.

The organizers have the right to make all necessary changes. 

Schedule of the tournament (preliminary): 
2018 07 16 (Monday) Registration of participants in the 10.00 – 13.00 hrs.
The opening ceremony of the competition 14.30 hrs.
I round 15.00
2018 07 17 (Tuesday)
II round 10.00
III round 16.00 
2018 07 18(Wednesday)
IV round 16.00 
2018 07 19 (Thursday)
V round 10.00
VI round 16.00 
2018 07 20 (Friday) 
VII round 10.00
Blitz tournament 16.00
2018 07 21(Saturday)
VIII round 16.00
2018 07 22 (Sunday)
IX round 10.00
Closing ceremony 15.00


ХХХVIII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПЛУНГЕ-2018
Турнир посвещен светлой памяти заслуженному тренеру Литвы Виталюсу Андрюшайтису

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ - 16-22 д.д. июля 2018 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская гимназия), Плунгесский район, Литвa.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Геновайте Жалимене
Директор Плунгесского ОКШ „Бокштас“
ул. Витауто 7, 90123 Плунге, Литвa
 +370 604 67966 моб.
Эл.почта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Роландас Мачюйтис
Председатель совета Плунгесского ОКШ „Бокштас“
 +370 698 48157 моб.
 Эл. почта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
http://www.chessclub.lt
Партнер организаторов шахматная федерация Литвы.

СИСТЕМА И РЕГЛАМЕНТ
Турниры А и Б – 9 туров по швейцарской системе по шахматным правилам FIDE. Время контроля: 90 мин. + 30 сек. за каждый сделанный ход. В турнире А играет шахматисти, у которых рейтинг 1700 и больше. В турнире Б – у которых рейтинг до 1699. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД
Турнир А – не менее 2800 eвpo. I место – 1000 eвpo, II место – 700 eвpo и т. д.
Точное распределение призов будет обьявлено после первого тура соревнований.
Отдельные призы для женщин, синьоров (род. 1958 г. и старше), юниоров (род 2000 г. и моложе), лучшим плунгенчанам.
Турнир Б – призовой фонд 500 евро. I место – 100 евро, II – 80 евро.
Награждение мальчику и девушке возрастных груп: U8, U10, U12, U14.
Участники претендует только на один приз.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования выигрывает участник, набравший наибольшее количество очков. В случае равенства набранных очков, места определяются по дополнительным показателям:
1. Коэфициент Бугхольца (отбросив худший  результат);
2. Полный коэфициент Бугхольца;
3. Коэфициент прогресса;
4. Междуусобная встреча;
5. Количество побед.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
GM, WGM, IM, WIM, а также участники с ELO больше 2400 от стартового взноса освобождаются.
Участники с международными рейтингами ELO:
2301 - 2400 платят – 15 eвpo;
2201 - 2300 -"- 18 eвpo;
2101 - 2200 -"- 20 eвpo;
2001 - 2100 -"- 23 eвpo;
1901 - 2000 -"- 26 eвpo.
1700 - 1900 -„- 30 eвpo.
Участники желающие участвовать в А турнире, но без рейтинга 1700, стартовый внос – 50 евро.
FM и WFM делается скидка стартового взноса 50%.
Каждый участник платит + 3 eвpo рейтинговый взнос ЛШФ.
Б турнир: стартовый взос – 25 евро.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревновании могут участвовать шахматисты, имеющие FIDE ID.
Все командировочные расходы питания, ночлега и др. оплачивают командирующие организации или сами участники соревнований.
Проживание в доме отдыха „Шалтинелис“, ул. Эжэро 44, Плателяй (комнаты 2-ух, 3-ех и 4-ех местные) – 8 eвpo, в усадьбе Алдоны Кондротавичене, ул. Диджиои 12, Плателяй, 8  eвpo/за cymки. GM, WGM ночлег бесплатно. Количество мест ограничено. 
Первенство раньше зарегистрировавшимся.

ЗАЯВКИ
Желающих участвовать в соревновании просьба сообщить письмено (e-mail) организаторам до: 01.07.2018.
Изьявившие желание участвовать после данного термина включаются в списки только по возможности. Включенным после данного термина: доплата 3 eвpo.
Просьба в заявках указать точные данные: имя, фамилию, дату рождения (ГГГГ/MM/ДД), рейтинг ELO или разряд, контактный телефон и адресс эл.почты, а также будет ли нужен ночлег.
При прибытии обратится по адресу: ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская гимназия).

РАЗНОЕ
Количество игроков ограничено. В данных условиях будет принято около 60 участников.
Гл. судья соревнований – IA Донатас Вазнонис.
Турнир регистрируется FIDE.
Время опаздывания на тур – 20 минут.
Желающие прибыть раньше т.е. 15 июля просьба информировать об этом в заявке организаторов.
Дополнительная информация по данным телефонам или www.chessclub.lt.

ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИЙ
Участник соревнований, не согласен с решением колегии судей, именем организаторов может предьявить письменный протест.
Вместе с протестом вручается денежный взнос в суме 100 eвpo. Протест рассматривает комисия, составленная в начале соревнований. Решение комисии считается окончательным. Если аппеляция удовлетворяется деньги возвращаются, если нет, то деньги не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право делать изменения. 

(Прелиминарное) Расписание соревнований
16.07.2018 (понедельник) 10-13 час. регистрация
Открытие соревнований 14.30 час.
I тур - 15.00 час.
17.07.2018 (вторник) II тур - 10.00 час.
III тур - 16.00 час.
18.07.2018 (среда) IV тур - 16.00 час.
19.07.2018 (четверг) V тур - 10.00 час.
VI тур - 16.00 час.
20.07.2018 (пятница) VII тур - 10.00 час.
Блицтурнир 16.00 час.
Регистрация в блицтурнир до 19 07 2018 г. 20.00 часов по эл.почте:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до 20.07.2018 г. 15.00 часов на месте игры.
21.07.2018 (суббота) VIII тур - 16.00 час. 
22.07.2018 (воскресенье) IX тур - 10.00 час.
15.00 час. – закрытие соревнований.