Rezultatai skelbiami www.chess-results.com.

Plungės visuomeninis šachmatų klubas “Bokštas”

XXXVI tarptautinis šachmatų turnyras "Plungė 2016"
Turnyras skirtas Lietuvos nusipelniusio trenerio šviesios atminties Vitaliaus Andriušaičio atminimui.

VARŽYBŲ LAIKAS: 
2016 m. liepos 18 – 24 d.d.
VARŽYBŲ VIETA: 
Mokyklos g. 3, Plateliai (Platelių gimnazija), Plungės raj.
ORGANIZATORIAI:

Genovaitė Žalimienė
Plungės VŠK "Bokštas" direktorė
Vytauto g. 7, 
LT 90123 Plungė, Lietuva
Tel. +370 604 67966 mob.
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.chessclub.lt
Rolandas Mačiuitis
Plungės VŠK "Bokštas" tarybos pirmininkas
Tel. +370 698 48157
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Organizatorių partneris Lietuvos šachmatų federacija.
SISTEMA IR REGLAMENTAS: 9 ratai šveicariška sistema pagal FIDE šachmatų taisykles. Turnyras bus administruojamas Swiss Manager programine įranga. 
Laiko kontrolė: kiekvienam žaidėjui partijai - 90 min. + 30 sekundžių už kiekvieną atliktą ėjimą.
PRIZINIS FONDAS: ne mažesnis nei 1300 eurų.
I vieta – 450 eurų, II vieta – 300 eurų ir t.t. Tikslus prizų paskirstymas bus paskelbtas po pirmojo varžybų rato.
Atskiri prizai moterims, senjorams (1956 m. gim. ir vyresniems) bei senjorėms (1966 m. gim. ir vyresnėms), jauniams (1998 m. gim. ir jaunesniems), jaunučiams (2002 m. gim. ir jaunesniems), vaikams (2006 m. gimusiems ir jaunesniems), geriausiems plungiškiams. 
Varžybų dalyviai pretenduoja tik į vieną (didesnį) prizą.
Organizatoriai pasilieka teisę, suradus daugiau rėmėjų, padidinti prizinį fondą, bei įsteigti papildomų prizų.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS: varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų.
Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą);
2. Buchholcas pilnas;
3. Progreso koeficientas;
4.Tarpusavio susitikimo rezultatas;
5. Pergalių skaičius.
REGISTRACIJOS MOKESTIS: GM, WGM, IM, WIM bei dalyviai turintys ELO reitingą virš > 2400 nuo registracijos mokesčio atleidžiami.
Dalyviai turintys tarptautinius ELO reitingus:
nuo 2301 iki 2399 – 12 eurų;
nuo 2201 iki 2300 – 15 eurų;
nuo 2101 iki 2200 – 17 eurų;
nuo 2001 iki 2100 – 20 eurų;
nuo 1900 iki 2000 – 23 eurai;
mažiau nei 1900 ir dalyviai be reitingo – 27 eurai.
Kiekvienas dalyvis moka +3 eurus - LŠF reitingo mokestis.
FM, WFM – registracijos mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida.
VARŽYBŲ SĄLYGOS: varžybose gali dalyvauti šachmatininkai turintys FIDE ID.
Visas kelionės, nakvynės, maitinimosi ir kt. išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys varžybų dalyviai.
Nakvynė poilsio namuose "Šaltinėlis" Ežero g. 44, Plateliai (kambariai dviviečiai, triviečiai, keturviečiai) – 8 eurai parai ir Aldonos Kondratavičienės sodyboje Didžioji g. 12, Plateliai - 6 – 7 eurai parai.
GM, WGM nakvyne aprūpinami nemokamai. Vietų skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.
PARAIŠKOS: norintys dalyvauti turnyre prašomi raštu (el.paštu) informuoti varžybų organizatorius iki 2016 07 04 d. (imtinai).
Vėliau pateikusieji paraiškas į dalyvių sąrašus įtraukiami tik esant galimybei. Po šio termino užsiregistravusiems šachmatininkams registracijos mokestis - plius 3 eurai.
Prašome paraiškoje nurodyti tikslius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą (MMMM/MM/DD), FIDE ID, ELO reitingą, kontaktinį telefoną, el.pašto adresą bei nakvynės poreikį.
Norinčius atvykti anksčiau t.y. liepos 17 d., prašome apie tai paraiškoje informuoti varžybų organizatorius.
Atvykus kreiptis adresu Mokyklos g. 3, Plateliai (Platelių gimnazija).
ĮVAIRŪS: varžybų dalyvių skaičius ribotas. Minėtomis sąlygomis bus priimta apie 60 dalyvių.
Varžybų vyr. teisėjas - IA Gintautas Plungė.
Turnyras registruojamas FIDE.
Galimas vėlavimo į rato pradžią laikas – 20 minučių.
Varžybų vietoje leidžiama turėti tik visiškai išjungtus mobiliuosius telefonus.
Papildoma informacija teikiama nurodytais telefonais ir skelbiama www.chessclub.lt.
APELIACIJŲ TVARKA: turnyro dalyvis, nesutinkantis su varžybų teisėjų kolegijos sprendimu, varžybų organizatorių vardu gali pateikti raštišką protestą. Kartu su protestų įteikiama vieno šimto eurų suma. Protestą svarsto varžybų pradžioje sudaryta trijų asmenų apeliacinė komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu apeliacinė komisija nusprendžia protestą patenkinti, pinigai grąžinami protesto pareiškėjui. Jeigu protestas atmetamas, pinigai negrąžinami.
Varžybų organizatoriai turi teisę daryti būtinus pakeitimus.

Varžybų tvarkaraštis (preliminarus)
2016 07 18 (pirmadienis) Varžybų dalyvių registracija 10.00 – 13.00 val.
Varžybų atidarymas 14.30 val.
I ratas 15.00 val.
2016 07 19 (antradienis) II ratas 10.00 val.
III ratas 16.00 val.
2016 07 20 (trečiadienis) IV ratas 16.00 val.
2016 07 21 (ketvirtadienis) V ratas 10.00 val.
VI ratas 16.00 val.
2016 07 22 (penktadienis) VII ratas 10.00 val.
16.00 val. žaibo turnyras (registracija į žaibo turnyrą iki 2016 07 21 d. iki 17.00 val.  el.paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba varžybų vietoje iki 2016 07 22 d. 15.00 val.)
2016 07 23 (šeštadienis) VIII ratas 16.00 val.
2016 07 24 (sekmadienis) IX ratas 10.00 val.
15.00 varžybų uždarymas

XXXVI International Chess Tournament „Plunge 2016” 

The tournament is for Vitalius Andriusaitis memorial 

Date: 18-24 of July, 2016.

Place: Mokykla str. 3 Plateliai (Plateliai gymnasium), Plunge district, Lithuania. 
Organizers
Genovaite Zalimiene 
Plunge PCC „Bokstas“ Executive Director 
Vytautas str. 7 , LT 90123 Plunge, Lithuania 
Phone +370 604 67966
E-mail:  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Http://www.chessclub.lt 
Rolandas Maciuitis 
Plunge PCC ,,Bokstas“ Chairman of the Council Board
Phone +370 698 48157
E-mail:  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
System of play: The tournament will be based on Swiss system, 9 rounds, in accordance with the FIDE Laws of Chess. Swiss Manager administration and pairing program will be used. The rate of play will be 90 minutes for a game for a player, with an increment of 30 seconds per move.
Prize fund: The total minimum prize fund of the tournament amounts to 1300 EUR. I place – 450 EUR, II place – 300 EUR, etc. Exact prize fund will be announced after the first round. Separate prizes for women, seniors (men who are born in 1956 or earlier and women who are born in 1966 or earlier), youth (who are born in 1998 or younger), youth (who are born in 2002 or younger), children (who are born in 2006 or younger). Each player has the right to get one of the prizes. 
The establishment for the winners: 
The player with the most points will be the winner of the tournament. If two or more players score the same points, the tie will be decided by the following criteria, in order of priority: 
1) Buchholz system (reduced by the lowest score of the opponent);
2) Buchholz system (sum of the scores of each of the opponents);
3) Progressive Score;
4) Direct Encounter;
5) Greater number of wins.
Entry fee: GM, WGM, IM, WIM, also players with ELO above >2400 will not pay entry fee. Players who have ELO pay:
2301 – 2399 – 12 EUR;
2201 – 2300 – 15 EUR;
2101 – 2200 – 17 EUR;
2001 – 2100 – 20 EUR;
1900 – 2000 – 23 EUR.
Less than 1900 and players without ELO rating – 27 EUR, for FM and WFM – discount for 50% will be applied. Every player pays + 3 EUR (LCF ELO rating fee).
Conditions of the tournament: Participants must have FIDE ID. All travel, accommodation, meals and other expenses should be paid by outside organizations or by the same participants. Accommodation costs in the rest house „Saltinelis” (Ezero str. 44, Plateliai) are 8 EUR per person per day (bed only). Accommodation costs in the homestead of Aldona Kondrataviciene (Didžioji str. 12, Plateliai) are 6-7  EUR per person per day (bed only). 
Accommodation is provided for GM, WGM. The places are limited. Priority is given to previously registered players.
Application: Players wishing to participate in the tournament are requested to inform organizers by the 04th of July, 2016. Please, write your name, surname, date of birth (MMM.MM.DD), FIDE ID, ELO rating, contact phone number, e-mail address and accommodation needs.
Those who are registered after the deadline of the tournament shall pay all fees plus 3 EUR. In case of late application players are included to participants list only if possible.
Others: The number of participants is limited. In these regulations will be accepted until 60 participants.
The Chief Arbiter of the tournament is IA Gintautas Plunge.
The tournament is FIDE rated.
The default time is 20 minutes.
During play in the playing venue a player is allowed to have only completely switched off mobile phone.
The participants who want to arrive before 17of July, 2016, please, inform the tournament organizers by e-mail in advance.
Additional information is available by phone/e-mail as given above or announced at www.chessclub.lt.
Appeals procedures: Appeals Committee of a three-member should be selected by players at the start of the tournament. A tournament participant who does not agree with the decision of the arbitration panel on behalf of the organizer may submit a written protest. Along with the protest handed 100 EUR amount. Appeals Committee's decision is final. If the Appeals Committee shall decide as to satisfy the opposition, the money returned to the opposing party. If the protest is rejected, the money will not be returned.

The organizers have the right to make all necessary changes. 

Schedule of the tournament (preliminary): 
20107 18 (Monday) Registration of participants in the 10.00 – 13.00 hrs.
The opening ceremony of the competition 14.30 hrs.
I round 15.00
2016 07 19 (Tuesday)
II round 10.00
III round 16.00 
2016 07 20 (Wednesday)
IV round 16.00 
2016 07 21 (Thursday)
V round 10.00
VI round 16.00 
2016 07 22 (Friday) 
VII round 10.00
Blitz tournament 16.00
2016 07 23 (Saturday)
VIII round 16.00
2016 07 24 (Sunday)
IX round 10.00
Closing ceremony 15.00

 ХХХVI международный шахматный турнир "Плунге-2016"

Турнир посвещен светлой памяти заслуженному тренеру Литвы Виталюсу Андрюшайтису

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 18-24 д.д. июля 2016 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская гимназия), Плунгесский район, Литвa.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Геновайте Жалимене
Директор Плунгесского ОКШ "Бокштас"
ул.Витауто 7, 90123 Плунге, Литвa
 +370 604 67966 моб.
Эл.почта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Роландас Мачюйтис
Председатель совета Плунгесского ОКШ "Бокштас"
 +370 698 48157 моб.
 Эл.почта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
http://www.chessclub.lt
Партнер организаторов шахматная федерация Литвы.
СИСТЕМА И РЕГЛАМЕНТ: 9 туров по швейцарской системе по шахматным правилам FIDE. Время контроля: 90 мин.+30 сек. за каждый сделанный ход. Турнир будет администрирован Swiss Manager оборудованием.
ПРИЗОВОЙ ФОНД: Не менее 1300 eвpo. I место - 450 eвpo, II место - 300 eвpo и т.д. Точное распределение призов будет обьявлено после первого тура соревнований.
Отдельные призы для женщин, синьоров (род, 1956 г. и старше) и синьоршам (род. 1966 г. и старше), юниоров (род 1998 г. и старше), юношей (2002 г. и моложе), детям (род. 2006 г. и моложе), плунгенчанам.
Участники претендует только на один приз.
Организаторы оставляют за собой право при появлении новых спонсоров увеличить призовой фонд и количество призов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Соревнования выигрывает участник, набравший наибольшее количество очков. В случае равенства набранных очков, места определяются по дополнительным показателям:
1. Коэфициент Бугхольца (отбросив худший  результат);
2. Полный коэфициент Бугхольца;
3. Коэфициент прогресса;
4. Междуусобная встреча;
5. Количество побед.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: GM, WGM, IM, WIM а также участники с ELO больше 2400 от стартового взноса освобождаются.
Участники с международными рейтингами ELO:
2301 - 2399 платят – 12 eвpo;
2201 - 2300 -"- 15 eвpo;
2101 - 2200 -"- 17 eвpo;
2001 - 2100 -"- 20 eвpo;
1900 - 2000 -"- 23 eвpo.
С рейтингами менее 1900 и без рейтинга – 27 eвpo.
FM и WFM делается скидка стартового взноса 50%.
Каждый участник платит +3 eвpo . Рейтинговый взнос ЛШФ.
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: В соревновании могут участвовать шахматисты, имеющие FIDE ID.
Все командировочные расходы питания, ночлега и др. оплачивают командирующие организации или сами участники соревнований.
Проживание в доме отдыха "Шалтинелис" ул. Эжэро 44, Плателяй (комнаты 2-ух, 3-ех и 4-ех местные) - 8 eвpo, в  усадьбе Алдоны Кондротавичене, ул. Диджиои 12, Плателяй, 6 - 7 eвpo/за cymки, GM, WGM ночлег бесплатно. Количество мест ограничено. 
Первенство раньше зарегистрировавшимся.
ЗАЯВКИ: Желающих участвовать в соревновании просьба сообщить письмено (e-mail) организаторам до: 04.07.2016 г.
Изьявившие желание участвовать после данного термина включаются в списки только по возможности. Включенным после данного термина: доплата 3 eвpo.
Просьба в заявках указать точные данные: имя, фамилию, дату рождения (ГГГГ/MM/ДД), рейтинг ELO или разряд, контактный телефон и адресс эл.почты, а также будет ли нужен ночлег и питание.
При прибытии обратится по адресу: ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская гимназия).
РАЗНОЕ: Количество игроков ограничено. В данных условиях будет принято около 60 участников.
Гл.судья соревнований IA Гинтаутас Плунге.
Турнир регистрируется FIDE.
Время опаздывания на тур - 20 минут.
Желающие прибыть раньше т.е. 17 июля просьба информировать об этом в заявке организаторов.
Дополнительная информация по данным телефонам или www.chessclub.lt.
ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИЙ: Участник соревнований, не согласен с решением колегии судей, именем организаторов может предьявить письменный протест.
Вместе с протестом вручается денежный взнос в суме 100 eвpo. Протест рассматривает комисия, составленная в начале соревнований. Решение комисии считается окончательным. Если аппеляция удовлетворяется деньги возвращаются, если нет, то деньги не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право делать изменения.

(Прелиминарное) Расписание соревнований
18. 07. 2016 (Понедельник) 10-13 час. регистрация
Открытие соревнований 14.30 час.
I тур - 15.00 час.
19.07.2016 (вторник) II тур - 10.00 час.
III тур - 16.00 час.
20.07.2016 (среда) IV тур - 16.00 час.
21.07.2016 (четверг) V тур - 10.00 час.
VI тур - 16.00 час.
22.07.2016 (пятница) VII тур - 10.00 час.
Блицтурнир 16.00 час.
Регистрация в блицтурнир до 21 07 2016 г. 17.00 часов по эл.почте  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до 22.07.2016 г. 15.00 часов на месте игры.
23.07.2016 (суббота) VIII тур - 16.00 час. 
24.07.2016 (воскресенье) IX тур - 10.00 час.
15.00 час. - закрытие соревнований.