2013 m. birželio 02 d. Vilniuje vyko Lietuvos šachmatų federacijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime pateikta ataskaita už 2012 kalendorinius metus bei vyko rinkimai kitai dviejų metų kadencijai. Susirinkime paskelbta, kad Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu išrinktas Aleksandr Černov, viceprezidentais - Raimondas Paliulionis ir Arvydas Baltrūnas, tarybos nariais - J.Sidabras, L.Kudžma, R.Paliušis, D.Vaznonis, J.Buršteinas ir Z.Bitinas.
Visuotiniame susirinkime Plungės visuomeniniam šachmatų klubui "Bokštas" atstovavo klubo tarybos pirmininkas Rolandas Mačiuitis.